संपर्क करें


Name Jai Shri Bala Jee Mahavidyalaya (KD34)
Address Jaitapur, Mangalpur, Kanpur Dehat
Contact +91 94 56 250014

Any Query?